Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1367710 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Le Thanh - ID: 1367710
 IP & Posted by:  115.79.214.83 on February 28, 2016 at 6:07pm
 Updated by:  July 16, 2018 at 12:01am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  thiết kế
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm nơi bến đổ cuối cùng Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, đọc báo, thỉnh thoảng cà phê cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Là một người hơi khó chịu, nhưng biết chia sẻ và hay pha trò vui cho mọi người, sống trung thực ghét giả dối Translate to English
 Looking For:  Một người biết tôn trọng và biết thông cảm chia sẻ cùng với người bạn đời của mình. Sống thật lòng và luôn yêu thương Translate to English

Back | Send Email to Le Thanh (ID: 1367710)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.