Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1370252 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hadess - ID: 1370252
 IP & Posted by:  14.183.215.176 on March 26, 2016 at 1:09am
 Updated by:  April 17, 2016 at 1:08am
 Gender:  Male
 Age:  23
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Biên Hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  kết ban..cafe.hẹn ho... Translate to English
 Free Time:  mình đang là sinh viên..ở Biên hào Translate to English
 I Am:  1 gymmer... nhu cầu sinh lý hơi manh.. đẹp trai cao ráo Translate to English
 Looking For:  muốn tìm một ngừoi để tâm sự không ràng buộc... hiendangit3aconggờ meo không chín tám hai hai 3 chín sáu bảy năm Translate to English

Back | Send Email to Hadess (ID: 1370252)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.