Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1370597 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tim ban doi - ID: 1370597
 IP & Posted by:  14.168.120.132 on March 30, 2016 at 12:43am
 Updated by:  December 24, 2018 at 4:59pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tay ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công Nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim 1 nguoi lőn tuôi hon em, nghiêm túc, , đê 2 nüa mãnh đoi xa la đang sông cô đon ghép lai thành 1 mái âm gia đình nhõ . Khong ket ban nho tuoi... Translate to English
 Free Time:   Lúc rãnh làm nhung viêc cân làm . Nghe nhac xem phim cafe bạn be... Translate to English
 I Am:   tính tình hiên , co lòng nhân hâu, nhung hői khó tánh 1 chút, sach sē gon gàng, thích đuoc chăm chút cho gia đình. Có nguoi nói muôn tìm 1 nguoi không dê, tuy biêt khó nhung em vân tìm, đã tung nghī đên nêu có 1 bo vai đê tua vào nhau khi tuôi xê chiêu, chia se nhau luc buôn vui, khi manh lành lúc đau ôm có nhau vân tôt hon, quan trong là còn phai tuỳ vào duyên phân nua, nên cân phãi có lòng kiên nhân, có niêm tin, hy vong sē tìm đuoc nguoi có chung suy nghĩ... Translate to English
 Looking For:  Tìm 1 nguoi đàn ông chung chac nghiêm túc tuoi tu 50t trở len. co thành ý m uôn tìm 1 mái âm. Lien lac sô DT.+84783612068 thank moi nguoi đa vào đoc profile cua em .chúc moi nguoi nhieu suc khoe va may măn. Translate to English

Back | Send Email to tim ban doi (ID: 1370597)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.