Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1370940 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê ngọc - ID: 1370940
 IP & Posted by:  171.248.169.96 on April 2, 2016 at 6:14pm
 Updated by:  July 9, 2017 at 12:55am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cố gắng phấn đấu để có một tương lai mới Translate to English
 Free Time:   make-up,chở con trai đi chơi Translate to English
 I Am:  Thích tự do,gét bị gò bó.không thích bị lợi dụng, cũng chẳng thích lợi dụng ai,thích 1cuộc sống mà không có sự toan tính. Translate to English
 Looking For:  Một người nghiem túc, chửng chạt,hiểu chuyen,biết phấn đấu vì tương lai,không phân biệt là nam hay nữ, miễn sao hợp tính, trò chuyện vui vẻ là được Translate to English

Back | Send Email to Lê ngọc (ID: 1370940)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.