Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1371135 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

KimNien - ID: 1371135
 IP & Posted by:  171.233.186.98 on April 4, 2016 at 11:33pm
 Updated by:  August 4, 2018 at 5:44pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Thời gian rảnh tôi thường độc sách. Đi sopping. Đi tham gia làm từ thiện Translate to English
 I Am:  Tôi là người vui vẻ. Năng động.tinh tình hiền lành.hay giúp đở mọi người. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn tai 40t đến 55t chưa có gia đình hoặc đã ly hôn. Tính tình vui vẻ. Biết đồng cảm. Biết chia sẽ buồn vui trong cuộc sống. Niếu thích hộp đi đến hôn nhân. Translate to English

Back | Send Email to KimNien (ID: 1371135)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.