Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1372547 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lil Shady - ID: 1372547
 IP & Posted by:  171.255.11.145 on April 20, 2016 at 7:47am
 Updated by:  November 18, 2019 at 8:37pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn Translate to English
 Free Time:  Đọc sách,onl, du lịch cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Giản dị, vui vẻ và hòa đồng. Tôi yêu hoa đâu cần hoa đẹp mà chỉ cần hoa tỏa ngát hương thơm. Tôi yêu người đâu cần người đẹp mà chỉ cần người thật lòng yêu tôi. Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc trong tình yêu. Chung thủy Translate to English

Back | Send Email to Lil Shady (ID: 1372547)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.