Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1372547 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lil Shady - ID: 1372547
 IP & Posted by:  171.255.11.145 on April 20, 2016 at 7:47am
 Updated by:  August 10, 2019 at 5:11pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đợi ai đó yêu em nghiêm túc... hãy yêu như chưa từng được yêu và hãy sống như chưa từng được sống Translate to English
 Free Time:  Đọc sách,onl, du lịch cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Giản dị, vui vẻ và hòa đồng Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc trong tình yêu, có duyên sẽ gặp được..☺ Translate to English

Back | Send Email to Lil Shady (ID: 1372547)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.