Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1373172 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

trang thùy - ID: 1373172
 IP & Posted by:  123.22.28.192 on April 27, 2016 at 5:04am
 Updated by:  August 20, 2017 at 11:04pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  rạch sỏi KG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Mua bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm Bạn đi đến hôn nhân. Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, đi chùa, đọc sách báo.... 📞Không chín bốn một 0909 sáu một Translate to English
 I Am:  Tánh tình vui vẻ hoà đồng,,, Translate to English
 Looking For:  Cùng hoàn cảnh giống mình, và có ý thật lòng muốn tìm một nữa còn lại của mình,, xin đừng đùa giỡn để mất thời gian của nhau,,, Translate to English

Back | Send Email to trang thùy (ID: 1373172)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.