Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1374938 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duong - ID: 1374938
 IP & Posted by:  183.80.109.94 on May 16, 2016 at 9:37pm
 Updated by:  April 9, 2018 at 11:31am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Cafe, sách và tranh thêu Translate to English
 I Am:  Chỉ cần được ở cạnh người hiểu mình, mọi thứ khác không quan trọng Translate to English
 Looking For:  Một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài Để không làm mất thời gian của nhau 01677401520 Translate to English

Back | Send Email to Duong (ID: 1374938)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.