Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1376765 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Yến Nhi - ID: 1376765
 IP & Posted by:  14.169.231.129 on June 7, 2016 at 12:45am
 Updated by:  November 16, 2016 at 5:07am
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Makeup & Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một người bạn trai, trung thực, tốt. Translate to English
 Free Time:  Đi chơi, ăn uống với bạn bè Translate to English
 I Am:  Đơn giản, thẳng thắn, hơi nóng tính, nhưng rất dễ hoà đồng Translate to English
 Looking For:  Đơn giản, trung thực, biết quan tâm chia sẻ với bạn gái. Tuổi tầm 25 đến khoảng 30 Translate to English

Back | Send Email to Yến Nhi (ID: 1376765)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.