Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1377473 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngô thị kim v - ID: 1377473
 IP & Posted by:  113.160.249.2 on June 15, 2016 at 12:05am
 Updated by:  June 20, 2016 at 8:39pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Người nào đó hiểu mình hơn Translate to English
 Free Time:  Shopping, picnic, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Dễ sống, hòa đồng , vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Biết tôn trọng mình Translate to English

Back | Send Email to Ngô thị kim v (ID: 1377473)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.