Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1377683 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Alex - ID: 1377683
 IP & Posted by:  171.249.58.202 on June 17, 2016 at 8:35am
 Updated by:  March 14, 2019 at 1:52am
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  phát triển kinh doanh thị trường Việt - Mỹ Translate to English
 Free Time:  swimming, shopping, coffee, traveling.... Translate to English
 I Am:  có ý trí, cởi mở, nhiệt tình, thích hài hước, ham thich kinh doanh quốc tế, du lich, thể thao và xe Translate to English
 Looking For:  ban gái có thể chia sẻ buồn vui trong cs, có ý định lâu dài về tương lai tiến tới hôn nhân, Translate to English

Back | Send Email to Alex (ID: 1377683)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.