Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1379400 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Transguycuchi - ID: 1379400
 IP & Posted by:  50.117.45.218 on July 4, 2016 at 9:33am
 Updated by:  July 6, 2016 at 4:55am
 Gender:  Lesbian
 Age:  27
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Tphcm. Cu chi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc đi bơi Translate to English
 I Am:  Mình là người ít nói về bản thân mình thích tập gym Translate to English
 Looking For:  Mình mong tìm đc người lo cho gđ riêng của hai đứa và thấy hiểu công việc của mình Translate to English

Back | Send Email to Transguycuchi (ID: 1379400)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.