Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1380237 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang - ID: 1380237
 IP & Posted by:  1.54.215.231 on July 13, 2016 at 12:56am
 Updated by:  January 26, 2019 at 4:48pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn và có thể hơn nữa Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc du lịch, gặp gỡ bạn bè,.. Translate to English
 I Am:  Hãy tự cảm nhận nhé! Translate to English
 Looking For:  Mong muốn gặp gỡ kết bạn với người có nhiều điểm chung cả về tính cách lẫn sở thích. Một người sống tình cảm và có trách nhiệm.. Translate to English

Back | Send Email to Trang (ID: 1380237)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.