Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1380456 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoa Cỏ Mây - ID: 1380456
 IP & Posted by:  27.2.127.86 on July 15, 2016 at 2:29am
 Updated by:  August 26, 2016 at 5:35pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân Sự
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn tìm người lâu dài,kết hôn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, mua sắm, đọc báo online Translate to English
 I Am:  Hoà đồng, trầm tính Translate to English
 Looking For:  Độc thân tuổi từ 45 trở lên (Không thích những người đùa giỡn trong tình cảm) Translate to English

Back | Send Email to Hoa Cỏ Mây (ID: 1380456)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.