Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1380549 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

lonely - ID: 1380549
 IP & Posted by:  27.74.182.247 on July 16, 2016 at 12:24pm
 Updated by:  January 21, 2017 at 8:21pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Zip:  700000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  kiếm thật nhiều tiền Translate to English
 Free Time:  cf , ăn uống , xem fim Translate to English
 I Am:  ngoại hình tương đối xinh, vì là les kín nên mình k tiện để hình trên đây, mình là fem nhé Translate to English
 Looking For:  một người con gái tóc dài, k menly , có ngoại hình chút xíu cùng nhau đi shopping ăn uống các kiểu. nếu hợp nhau sẽ tiến xa hơn. ở sg nhé Translate to English

Back | Send Email to lonely (ID: 1380549)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.