Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1380575 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vũ Lê Việt H - ID: 1380575
 IP & Posted by:  42.114.137.104 on July 16, 2016 at 9:11pm
 Updated by:  October 31, 2016 at 9:49pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh Viên
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ra trường có một công việc ổn định, có thể đi khắp các nơi trên thế giới Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, học tiếng anh, viết sách Translate to English
 I Am:  Là một cô gái ương bướng, thích du lịch Translate to English
 Looking For:  đủ tốt Translate to English

Back | Send Email to Vũ Lê Việt H (ID: 1380575)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.