Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1380694 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phuong Nhi - ID: 1380694
 IP & Posted by:  113.161.88.179 on July 18, 2016 at 3:23am
 Updated by:  April 16, 2019 at 4:43pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nhan vien van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Gặp sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem tivi Translate to English
 I Am:  Người thẳng thắn, vui tính, dễ hòa đồng, dễ cảm thông. Đặc biệt thích đi du lịch. Translate to English
 Looking For:  Tìm người hiểu và thông cảm, biết chia sẽ, trung thực và nghiêm túc trong tình cảm Translate to English

Back | Send Email to Phuong Nhi (ID: 1380694)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.