Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1381233 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen - ID: 1381233
 IP & Posted by:  14.187.242.70 on July 23, 2016 at 7:44am
 Updated by:  December 18, 2016 at 8:20pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  seattle
 State/Province:  Washington
 Zip:  +1
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  machinest
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  Tìm bạn để tiến xa hơn trong tương lai. Translate to English
 Free Time:  Minh thuong nghe nhac, hay di boi, va leo nui, di du lich day do. Translate to English
 I Am:  vui ve, hoà đồng, thích nhẹ nhàng và romantic,thích giao lưu học hỏi cái mới... Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn nữ nhỏ hơn mình vài tuổi hay bằng hoặc lớn hơn chút để hiểu và chia sẻ trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Nguyen (ID: 1381233)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.