Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1382119 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Den Be - ID: 1382119
 IP & Posted by:  103.237.67.83 on August 1, 2016 at 12:50pm
 Updated by:  September 21, 2017 at 8:47pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn có công việc thật ổn định một mối quan hệ lâu dài Translate to English
 Free Time:  Lướt web thích nghe nhạc đi ăn uống cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Hoà đồng vui vẻ cũng hài ước tí xíu . Đôi lúc cũng như bà cụ non sống nội tâm ! Translate to English
 Looking For:  1 người đàn ông hài ước nhưng cũng sống nội tâm 1 người đàn ông từng trải .... Translate to English

Back | Send Email to Den Be (ID: 1382119)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.