Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1383002 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cỏ Xanh - ID: 1383002
 IP & Posted by:  71.47.114.194 on August 11, 2016 at 9:44pm
 Updated by:  October 29, 2016 at 12:35am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Trainning officer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành mục tiêu mình đặt ra, và có 1 gia đình hạnh phúc trong tương lai Translate to English
 Free Time:  Đọc truyện, nghe nhạc, coi phim, chăm sóc cún cưng và vườn rau nho nhỏ Translate to English
 I Am:  Ngoại hình trung bình, trung thực, không thích sự giả dối. Translate to English
 Looking For:  Những người bạn cùng sở thích. Thank you bạn đã đọc profile của Cỏ Xanh Translate to English

Back | Send Email to Cỏ Xanh (ID: 1383002)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.