Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1383347 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bình - ID: 1383347
 IP & Posted by:  208.54.39.176 on August 15, 2016 at 11:52pm
 Updated by:  August 16, 2016 at 9:50pm
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Riverside
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đi gym Translate to English
 I Am:  Đơn giản. Lo xa. Thực tế Translate to English
 Looking For:  Ai cũng mong có một người tri kỷ, nào dễ đâu trong cuộc sống phức tạp này. Mong muốn thì mênh mông lắm, nhưng có lẽ tìm một người để mình nghĩ đến những lúc buồn, vui là đủ Translate to English

Back | Send Email to Bình (ID: 1383347)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.