Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1383453 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

quan 268 - ID: 1383453
 IP & Posted by:  99.50.35.23 on August 16, 2016 at 12:12pm
 Updated by:  April 25, 2019 at 6:35am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77064
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm kiếm người bạn dễ mến, ăn nói biết từ tốn Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, đi săn con nghệ thuật( chup hình ). rất đam mê cơ khí Translate to English
 I Am:  thích được thư giãn Translate to English
 Looking For:  tìm người bạn dầu nghèo ko quan trọng. nói năng nhẹ nhàng, có nhan sắc , một chút. Translate to English

Back | Send Email to quan 268 (ID: 1383453)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.