Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1383623 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng Anh - ID: 1383623
 IP & Posted by:  101.99.11.191 on August 18, 2016 at 7:48am
 Updated by:  July 11, 2019 at 1:39pm
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  employee
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tri kỷ Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, du lịch Translate to English
 I Am:  Đơn giản, thành thật, yêu thiên nhiên. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn tri kỷ để được nghe được nói được chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống còn lại của đời người. Translate to English

Back | Send Email to Hồng Anh (ID: 1383623)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.