Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1383666 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Một Nửa - ID: 1383666
 IP & Posted by:  115.78.127.214 on August 19, 2016 at 1:24am
 Updated by:  August 19, 2016 at 3:00am
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ Sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm thật nhiều tiền, trau dồi thêm nhiều kiến thức để làm hành trang cho cuộc sống và gia đình. Translate to English
 Free Time:  Mình thường đọc báo online, đi lòng vòng đâu đó hoặc chơi guitar. Translate to English
 I Am:  Một người rất đơn giản, bình dân, vui tính và tâm lý. Mình quê Miền Tây mà, hi. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn hợp ý để trò chuyện, tâm sự, có thể tính đến chuyện lâu dài. Translate to English

Back | Send Email to Tìm Một Nửa (ID: 1383666)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.