Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384306 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

QUANG HOANG - ID: 1384306
 IP & Posted by:  172.56.7.60 on August 26, 2016 at 10:23am
 Updated by:  September 1, 2016 at 9:30pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  AUSTIN
 State/Province:  Texas
 Zip:  78753
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Kinh DOANH tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mức lợi nhuận và khả năng sinh lợi. Ví dụ: phấn đấu đạt lợi nhuận 25%/ năm Năng suất Phát triển việc làm Quan hệ giữa công nhân viên Vị trí dẫn đầu về công nghệ Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc ,chơi thể thao . Thích chơi đàn piano . Du lịch Translate to English
 I Am:  Tính tình vui vẻ hoà đồng dễ mến luôn muốn lắng nghe và chia sẻ! Cực kỳ tâm lý. Làm gì được thì hãy làm tốt nhất có thể cũng như tận hưởng cuộc sống này. Và cố gắng từng ngày trong công việc mà mình đã lựa chọn Translate to English
 Looking For:  Bạn gái cùng chí hướng đi lên trong tình yêu và sự nghiệp. Vui vẻ hoà đồng và Thông cảm được cho nhau ^_^ Translate to English

Back | Send Email to QUANG HOANG (ID: 1384306)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.