Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384746 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TÌM TOP TN DAM - ID: 1384746
 IP & Posted by:  14.161.17.140 on August 31, 2016 at 7:31pm
 Updated by:  June 19, 2019 at 5:41pm
 Gender:  Gay
 Age:  29
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  marketting
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   nhiều lắm kể không hết Translate to English
 Free Time:  xem film ,xem kịch , đi dạo vòng vòng 1 mình Translate to English
 I Am:   tôi hiền và dề mến (có duyên gặp mặt rồi bạn sẽ đánh giá dùm tôi nhen ) Translate to English
 Looking For:  Bot dâm nhân viên văn phòng tìn anh top Trung Niên to con dâm càng tốt, em bot cuc dâm , anh trung nieennaof càng dâm dãng em càng thích, liên hệ em qua zalo : không chính ko hai hai sau chin năm bay mot Translate to English

Back | Send Email to TÌM TOP TN DAM (ID: 1384746)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.