Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1384814 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

destiny! - ID: 1384814
 IP & Posted by:  1.53.82.250 on September 1, 2016 at 12:17pm
 Updated by:  September 4, 2016 at 9:22pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  designer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Giải Nghiệp! Translate to English
 Free Time:  Khi có thời gian rảnh rỗi mình thích đi Chùa hành hương đảnh lễ. Translate to English
 I Am:  Chân thành. Sống nội tâm! Translate to English
 Looking For:  Một nửa yêu thương cùng tôi xây dựng hạnh phúc theo tiêu chí: Truyền Thông ( nói cho nhau nghe sự thật ); Tin Tưởng; Tôn Trọng; Tình Thâm ( quý trọng huyết thống của nhau). viber: 0932 14 14 51 Hằng Triệu. Translate to English

Back | Send Email to destiny! (ID: 1384814)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.