Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1385035 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hsiung - ID: 1385035
 IP & Posted by:  118.170.142.170 on September 4, 2016 at 7:20am
 Updated by:  July 27, 2017 at 4:19am
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  More Than 220 lbs (Hon 100 kg)
 Body Type:  Large
 From City:  Taichung
 Country:  Taiwan
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Đuợc làm quen và biết thêm nhiều bạn bè, hy vọng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình Translate to English
 I Am:  vui vẻ, hoạt bát ,hoà đồng, thẳng thắn,tôn trọng tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Chat friend. cho cuộc đời thêm đẹpTôi đang chờ bạn! Translate to English

Back | Send Email to hsiung (ID: 1385035)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.