Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1385825 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm trung niên - ID: 1385825
 IP & Posted by:  42.117.201.194 on September 14, 2016 at 2:23am
 Updated by:  April 29, 2018 at 5:10pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Looking For:  Muon tim ban kín,chững chạc,ưa nhìn,đơn giản,tuổi từ 30 trở lên càng tốt...sinh lý mạnh,kín đáo,lịch sự và chân thành.... Call:không 9 không 3 tam mot tam 4 hai sau.Noi chuyen truc tiep se hieu nhau hơn,Tks tất cả Translate to English

Back | Send Email to Tìm trung niên (ID: 1385825)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.