Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1386491 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

DragonHeart - ID: 1386491
 IP & Posted by:  68.200.203.96 on September 22, 2016 at 8:58pm
 Updated by:  November 29, 2018 at 10:02am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  200 lbs (92 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đâu đây
 State/Province:  Florida
 Zip:  33781
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Handyman
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn là làm bạn thân trước ... mục tiêu dài là làm bạn đời lâu dài as friend to the end ... Translate to English
 Free Time:  Làm những chuyện cần làm và relax ..đi park..beach .. sight seeing... dư tiền thì đi du lịch or đi làm từ thiện.. Translate to English
 I Am:  Mình là người bình thường và muốn có cuộc sống bình thường và thích làm những chuyện phi thường Translate to English
 Looking For:  Kiếm 1 người cùng đạo cùng sở thích và bình thường không đua đòi biết lo cho gia đình là A+++++++++++++++++++++++++++.....và biết hưởng thụ cho cuộc sống.... Translate to English

Back | Send Email to DragonHeart (ID: 1386491)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.