Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1387240 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyen long - ID: 1387240
 IP & Posted by:  103.199.34.6 on October 2, 2016 at 8:32am
 Updated by:  October 2, 2016 at 9:30pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   muốn có gia đình bên người yêu Translate to English
 Free Time:  Đọc truyện,swimming,movies Translate to English
 I Am:  Tôi Cá Tánh Hiển không phân biệt,chăm chỉ việc làm,tôn trọng sự thật Translate to English
 Looking For:  Tìm ai đó vui vẽ có cùng sở thích để cùng nhau tạo dụng Hạnh phúc mới Translate to English

Back | Send Email to nguyen long (ID: 1387240)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.