Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1387498 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

CatBuiTaoPhaLe - ID: 1387498
 IP & Posted by:  42.112.82.61 on October 5, 2016 at 7:53am
 Updated by:  October 5, 2016 at 9:53pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân Viên Văn Phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Separated
 My goal:  Muốn trở thành một doanh nhân thành đạt trong tương lai. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, hát karaoke, khiêu vũ Translate to English
 I Am:  Là một vui vẻ, thân thiện. Ghét sự giả dối. Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm một người cùng sở thích và có thể hiểu và thông cảm cho mình. Hy vọng nhận được thư hồi âm từ tất cả mọi người gần xa. Qua đó có thể chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống. Moi người có thể liên lạc với mình qua số không một hai ba bốn tám tám không không không không. Translate to English

Back | Send Email to CatBuiTaoPhaLe (ID: 1387498)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.