Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388879 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trinh Nguyen - ID: 1388879
 IP & Posted by:  27.3.32.207 on October 22, 2016 at 9:44am
 Updated by:  February 19, 2017 at 8:12pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Accountant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển sự nghiệp và xây dựng gia đình Translate to English
 Free Time:  Cafe, đọc sách, du lịch Translate to English
 I Am:  Hiền nhưng không yếu đuối, Ngây thơ nhưng không ngu ngốc, Bình dị nhưng chân thành, kiệm lời nhưng sống thật. Translate to English
 Looking For:  Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. "Tổ đã ấm" nhưng nhà chưa có, cần tuyển thợ xây ^_^ (Mình chỉ trả lời thư với hồ sơ có hình) Cảm ơn các bạn đã xem hồ sơ. Translate to English

Back | Send Email to Trinh Nguyen (ID: 1388879)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.