Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388985 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

vu - ID: 1388985
 IP & Posted by:  71.202.31.98 on October 23, 2016 at 8:15pm
 Updated by:  October 24, 2016 at 4:15pm
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95128
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  retire
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn đễ tâm sự. Nếu hợp sê tiến xa Translate to English
 Free Time:  Thễ dục,đọc sách, xem phim Translate to English
 I Am:  sống nội tâm,thành thật,chung thuỹ. Một chúc lãng man , một chúc tều Translate to English
 Looking For:  Một người bạn để tâm sự nều hợp sẽ cùng nhau đi khoảng đường còn lại. uu tien cho San jose Translate to English

Back | Send Email to vu (ID: 1388985)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.