Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1389007 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

mot minh. - ID: 1389007
 IP & Posted by:  14.182.152.146 on October 24, 2016 at 3:01am
 Updated by:  December 6, 2017 at 8:46pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  miền bắc vn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  chồng là thứ cho không ai lấy. bán không ai mua nhưng cứ hở ra là mất. Translate to English
 I Am:   tôi vốn người thích sống đơn giản một chút, yên tĩnh một chút và chân tình một chút Translate to English
 Looking For:   thư về vh_yen_hlacong zahu cham com cảm ơn đã đọc . fb mình .https://www.facebook.com/profile.php?id=100006434236772 Translate to English

Back | Send Email to mot minh. (ID: 1389007)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.