Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1389563 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thế Huy - ID: 1389563
 IP & Posted by:  27.74.237.125 on October 30, 2016 at 7:23am
 Updated by:  October 31, 2016 at 1:06am
 Gender:  Male
 Age:  23
 Height:  6 Feet 2 Inches (188 cm)
 Weight:  210 lbs (96 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ thuật viên IT
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thăng tiến bản thân và công việc. Translate to English
 Free Time:  Du lịch, xem phim, nghe nhạc. Translate to English
 I Am:  Bản thân là người hài hước, hay cười, quan tâm tới người khác. Translate to English
 Looking For:  Đối với phụ nữ thì độ tuổi và nhan sắc không quan trọng, chỉ cần thấu hiểu mình và biết quan tâm mình. Translate to English

Back | Send Email to Thế Huy (ID: 1389563)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.