Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390828 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Su lee - ID: 1390828
 IP & Posted by:  114.200.27.106 on November 14, 2016 at 8:48am
 Updated by:  October 1, 2017 at 8:23pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  30
 Height:  4 Feet 10 Inches (147 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Busan
 Country:  Korea
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tìm bạn thôi....từ từ tính....:):):).... Translate to English
 Free Time:  Ca hát....xem film..choi game... Translate to English
 I Am:  Làm quen nói chuyện với mình rồi sẽ biết.... Translate to English
 Looking For:  Thích có nhiều bạn để nói chuyện...thích có bạn thân (đặc biệt thích có bạn thân là Sb cơ...nhưng mà mấy bạn Sb thì lại không thích chơi thân với F mới đáng ghét chứ...mấy bạn Sb cứ hay lựa chọn phải Sb với Sb mới chơi chung ak...Sb với F không nói chuyện không chơi thân với nhau được hở?)....mấy bạn Sb bỏ tính đó nha chưa..... Translate to English

Back | Send Email to Su lee (ID: 1390828)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.