Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390830 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Ngan - ID: 1390830
 IP & Posted by:  113.172.180.73 on November 14, 2016 at 9:04am
 Updated by:  September 24, 2018 at 4:47pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Accountant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phù hợp để tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Xem tivi, đọc sách, nấu ăn Translate to English
 I Am:  Chân thành và tôn trọng người khác Translate to English
 Looking For:  Trung thành, thành thật và tôn trọng người khác. Translate to English

Back | Send Email to Kim Ngan (ID: 1390830)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.