Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390831 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Merry - ID: 1390831
 IP & Posted by:  27.74.73.153 on November 14, 2016 at 9:46am
 Updated by:  August 12, 2018 at 5:18pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  GV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hạnh phúc và đem đến hạnh phúc cho những người yêu thương! Translate to English
 Free Time:  Ngủ, đọc sách, xem phim, vẽ tranh,... Translate to English
 I Am:  Nhạy cảm-dễ tổn thương, nghị lực và lạc quan! Translate to English
 Looking For:  Một người có đạo đức,trách nhiệm, nghiêm túc và chân thành. Không mong tìm được người hoàn hảo, chỉ mong sẽ hoàn hảo khi bên cạnh nhau. Dù cơ hội 1/1000, hãy tin vào điều tốt đẹp. Translate to English

Back | Send Email to Merry (ID: 1390831)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.