Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390831 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jade Le - ID: 1390831
 IP & Posted by:  27.74.73.153 on November 14, 2016 at 9:46am
 Updated by:  November 4, 2017 at 9:05pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  GV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm lại giấc mơ ... Translate to English
 Free Time:  về nhà... Translate to English
 I Am:  "Đừng hỏi tuổi tôi, vì 10 năm nữa tôi vẫn nghĩ mình còn đôi mươi; Đừng hỏi tôi về hình thức, tôi xấu tới mức làm bạn giật mình; Đừng hỏi trình độ học vấn của tôi, ở VN học dốt cũng có thể có tấm bằng đại học, tôi là người mù chữ; đừng hỏi tôi tên họ, tên tôi không phải là Jade. Thích thì nói chuyện, không thích thì thôi!(st) Nhưng nếu muốn kết bạn thì hãy để lại lời nhắn qua mail...!!! Translate to English
 Looking For:  Làm cho tôi cười :) Translate to English

Back | Send Email to Jade Le (ID: 1390831)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.