Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1390901 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thu van - ID: 1390901
 IP & Posted by:  171.226.0.104 on November 15, 2016 at 6:48am
 Updated by:  November 20, 2016 at 7:56pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bien hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nôi trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cần một điểm tựa bền vững va thủy chung..ko chin bon baybay bahaihai chinsau Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp nhà, tâp gym, đoc tin tức tinynyandy@gờmailchấmcom Translate to English
 I Am:  Thik the thao, võ thuat, thăng tinh, trong tinh yeu thì lãng man va chung thủy, biet quan tam mái ấm gia đinh va nguoi thân..gap sẽ hiêu e hơn Translate to English
 Looking For:  Mot nguoi đan ong biêt quan tam va yeu thuong gia đinh nhỏ của minh, chung thủy Translate to English

Back | Send Email to Thu van (ID: 1390901)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.