Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391511 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Chí D - ID: 1391511
 IP & Posted by:  14.186.133.150 on November 22, 2016 at 8:47am
 Updated by:  July 14, 2019 at 9:09pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Pilot
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn : tìm hiểu hẹn hò Dài : tương lai sẽ rõ Translate to English
 Free Time:  Đi du lịch là 9 Translate to English
 I Am:  Xấu xí , đen đúa , nói chuyện lạnh lùng ,thờ ơ và vô tâm Translate to English
 Looking For:  Tất cả ai là nữ đều có thể làm quen nói chuyện ,có gì thì có thể ra zalo cho dễ nói chuyện hơn "không chín không bảy hai ba bốn tám sáu chín " Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Chí D (ID: 1391511)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.