Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391526 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Hương - ID: 1391526
 IP & Posted by:  27.64.38.186 on November 22, 2016 at 2:35pm
 Updated by:  December 6, 2016 at 2:03am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hạnh phúc cuối đời Translate to English
 Free Time:  Xem ti vi, xem báo mạng, tập thể dục Translate to English
 I Am:  Thật thà, chung thuy, có tinh thần cầu tiến. Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn tự thân tìm kiếm người mình cần tìm đó là người đàn ông nghiêm túc tìm người bạn đời lúc tuổi về già tuổi từ 55-60.ông lão nào đã về hưu ổn định càng tốt ạ. Translate to English

Back | Send Email to Thanh Hương (ID: 1391526)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.