Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1393053 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhã Khanh - ID: 1393053
 IP & Posted by:  27.3.80.245 on December 8, 2016 at 2:11pm
 Updated by:  December 9, 2016 at 1:31am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Hoc nghề và lễ t
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Vấn đề ở là gì ? Translate to English
 Free Time:  Shopping , làm đẹp... Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn , vui vẻ , ... Translate to English
 Looking For:  Tìm 1 người đàn ông lịch sự , thẳng thắn , giúp đở , quan tâm và đã nói thì làm ... viber : 01205142917 , Mấy a nên đọc kỹ rồi pm e... Translate to English

Back | Send Email to Nhã Khanh (ID: 1393053)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.