Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1393804 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chau - ID: 1393804
 IP & Posted by:  59.153.234.50 on December 15, 2016 at 7:08pm
 Updated by:  February 18, 2018 at 8:14pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Viet Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân Viên Văn Phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có 1 gia đình nhỏ của bản thân Translate to English
 Free Time:  Xem phim, Làm bánh, Trồng hoa, Đi gặp bạn bè, Nấu ăn họp mặt gia đình ... Translate to English
 I Am:  Bản thân không có gì nổi bật, để người khác nhận xét hay hơn...Chỉ ghét nhất là không thành thật :) Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc Translate to English

Back | Send Email to Chau (ID: 1393804)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.