Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394465 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoa - ID: 1394465
 IP & Posted by:  14.169.0.222 on December 22, 2016 at 2:31am
 Updated by:  December 22, 2016 at 9:10pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm lại mái ấm đã mất và mong có được người chồng yêu thương và chia sẽ Translate to English
 Free Time:  đọc báo online, nấu ăn, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  sống rất đơn giản và luôn đặt chữ "thật" lên trên tất cả Translate to English
 Looking For:  luôn luôn "thật" trong tất cả mọi việc Translate to English

Back | Send Email to Hoa (ID: 1394465)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.