Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394514 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ho thi lan - ID: 1394514
 IP & Posted by:  27.74.207.95 on December 22, 2016 at 7:16pm
 Updated by:  December 23, 2016 at 1:48am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  buôn ma thuộc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn tri kỷ, làm quen kết bạn và muốn một quan hệ xa hơn . Translate to English
 Free Time:  xem tivi , đi dạo , nghe nhạc . Translate to English
 I Am:  là một người chân thành, vui vẻ, sâu sắc, biết lắng nge , đôi khi hơi trẻ con . Translate to English
 Looking For:  mong muốn tìm kiếm 1 người bạn đời, 1 người bạn tri kỷ, còn độc thân, kinh tế ổn định,biết lắng nghe và chia sẽ, yêu thương gia đình . và xác định 1 mối quan hệ nghiêm túc , nếu bạn có thành ý hãy liên lạc và làm bạn với lan sdt không 121 353 30 năm năm Translate to English

Back | Send Email to ho thi lan (ID: 1394514)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.