Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395107 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

phuong anh - ID: 1395107
 IP & Posted by:  112.197.32.64 on December 30, 2016 at 4:11am
 Updated by:  February 24, 2017 at 11:18pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Để nói sau... Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, du lịch, mua sắm, cafe và ăn uống với bạn bè, đi từ thiện Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, sống thiên về tình cảm, là người phụ nữ hiện đại nhưng sống nội tâm Translate to English
 Looking For:  Người lịch sự, đàng hoàng biết kính trên nhường dưới, có chút khiếu hài hước Translate to English

Back | Send Email to phuong anh (ID: 1395107)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.