Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395417 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thichuc - ID: 1395417
 IP & Posted by:  171.248.9.44 on January 3, 2017 at 9:28am
 Updated by:  February 18, 2018 at 8:14pm
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 State/Province:  Alaska
 Zip:  1111
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May gia công
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Uống cà phê tùy duyên Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn nghe nhạc. Uống cà phê Translate to English
 I Am:  Nghèo thành thật, hơi khó tánh, xấu đẹp tùy người đối diện Translate to English
 Looking For:  Từ 55tới 66 không đòi giàu ,không nói lời dung tục ,ít nói ,không phân biệt nam, nữ ,có đạo đức ,vì,,, tri kỷ khó tìm Translate to English

Back | Send Email to thichuc (ID: 1395417)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.