Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395766 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lan Bich - ID: 1395766
 IP & Posted by:  14.167.30.18 on January 7, 2017 at 4:26am
 Updated by:  August 25, 2017 at 9:37pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Khánh Hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mình trầm tính , ít nói, sống thiên về tình cảm nhiều hơn là vật chất. Facebok: facebook.com/lan.bich.547 Translate to English
 Free Time:  Đọc sách Translate to English
 I Am:  Mình trầm tính , ít nói, sống thiên về tình cảm nhiều hơn là vật chất. Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông chân thành, tâm lý, biết quan tâm. facebook của mình : https://www.facebook.com/lan.bich.547?fref=ts Translate to English

Back | Send Email to Lan Bich (ID: 1395766)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.