Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1396565 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tina - ID: 1396565
 IP & Posted by:  112.197.32.153 on January 15, 2017 at 11:40pm
 Updated by:  July 24, 2017 at 1:59am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Một cuộc sống ổn định - một người thương chân thành - một hạnh phúc bền lâu ... Translate to English
 Free Time:  Online...xem TV và cafe với bạn bè Translate to English
 I Am:  Tôi là người chững chạc va luôn chân thành với những gì mình tiến tới Translate to English
 Looking For:  Một người bản lĩnh va luôn chân thật ... Nghiêm túc vì cuộc sống này ngoài xã hội đang bon chen nhiều lắm rồi Translate to English

Back | Send Email to Tina (ID: 1396565)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.